© 2019

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Rådgiver og sparringspartner
EFFEKTIVE LØSNINGER
INTELLIGENT HUMOR

Du er best på ditt – vi er best på vårt. Gjennom et samarbeid med Scenorama skal du oppleve å være i hendene på en profesjonell, inspirerende rådgiver og sparringspartner som ivaretar dine behov, dine forventninger og ditt budsjett. 

 

Men for å skape suksess sammen er det viktig at du er tydelig på hvorfor du ønsker et arrangement og hva du vil oppnå. Hvis målet er å bygge bedre samhold internt, blir det hovedinnholdet i briefen til Scenorama. Er målet å selge mer til eksisterende kunder, lansere et nytt produkt eller å få nye kunder, er det her fokuset skal ligge. Og er målet kun en velfortjent fest for dyktige ansatte, skal det jammen bli fest med stor F!

Gjennom samarbeid med dyktige leverandører strekker vi oss etter stjernene. Samtidig er vi opptatt av de smarteste, mest kostnadseffektive løsningene tilpasset det enkelte arrangement. Vi sørger for at små som store produksjoner gjennomføres på den arena som er mest egnet – enten det er i egne lokaler, utendørs eller utenbys. Og ikke minst innenfor gitte rammer. 

For å få budskap fra scenekanten til publikum, handler det ikke bare om hva som formidles, men også hvordan det formidles - gjennom dine egne ansatte, eller ved hjelp av eksterne bidragsytere. Uansett valg sørger vi for at alle budskap pakkes inn med riktig innlevelse, humor, motivasjon og omsorg. Vi coacher talere/underholdere og bistår gjerne til å utforme og kvalitetssikre innhold og fremføring.

Arrangementer som inspirerer

Scenorama er et kreativt arrangementbyrå som skreddersyr og gjennomfører små og store events til små og store kunder. Vi er kjent for vår gode gjennomføringsevne og har alltid som mål å løfte ethvert arrangement godt over kundens forventninger.

 

Du skal oppleve oss som en profesjonell, god og inspirerende partner, og alle som deltar på våre arrangementer skal føle seg inspirert, motivert og gå derfra med et smil om munnen.

SLIK SKAPER VI SUKSESS - SAMMEN
 

Gjennom flere lystbetonte tiår innenfor arrangement-, reiselivs- og kongress-markedet har jeg som leder fått bidra med å engasjere, motivere, utvikle og styrke kollegaer, kunder og ansatte. Mye av min filosofi har vært bygget på at «uansett gode eller dårlige tider, så må de ansatte bli sett». Det kan gjøres ved små eller store grep, på eller utenfor arbeidsplassen, avhengig av bl. a. tid, markedssituasjon og økonomiske rammer.

Logistikk og detaljer ligger i ryggmargen min, og jeg har et enormt nettverk som gjør meg god og sørger for at jeg kan gjennomføre alt fra mindre leveranser til å nå de helt store høyder.

For meg er god kjemi, profesjonell holdning og gjensidig tillit grunnleggende for ethvert samarbeid – og det avdekkes enklest når vi møtes ansikt til ansikt.

SNAKK MED SCENORAMA OM:
•avdelingssamling •EVENT •REISER 
•KULTURPROGRAM ​•KICK-OFF  
•ledersamling •FAGDAG •FOREDRAG
•frokostmøte •KURS •sommerfest •JUBILEUM •VIP MIDDAG •SEMINAR
•FINE DINING •båttur
•NETTVERKSBYGGING
•OKTOBERFEST •PRISUTDELING •JULEBORD •DINNERSHOW •ALUMNI
•BRANDING •UTFLUKTER
•MOTIVASJON •PRIVAT KOKK    
 

Tlf: 41 44 71 57
post@scenorama.no

Rolfsbuktvn. 17

1364 Fornebu

Trykk for kart

 
scenorama tilbyr:
•Tekniker •talkshow 
•skjult teater •DEKOR
•Dj •KOKK •partyband
•konferanseregi •STORBAND 
•Active meetings •show 
•give aways •Stand up
•business games 
•FOTOgraf •TRANSPORT
•teknisk gjennomføring 
•AV •LYS •LYD •konserter
•PROSJEKTLEDELSE •TRUBADUR
•presentasjonsteknikk
•KULTURPROGRAM •FILM 
•edutainment •MAT
•konferansier •DESIGN
•JULEKOR •taffelmusikk
•PIANIST •musikere 
•ARTISTER