top of page
Scenorama_Mari-Anne_493.jpg

Ta en prat med meg
– så ser vi på hvordan du også kan få bistand til dine arrangementer.

Hvorfor er det så viktig å ha en utenfra
å sparre med, og til å holde i arrangementet sammen med deg?
 

Fordi man ofte ikke ser alt man sitter på av ressurser selv - og da kan det være utfordrende å skulle tenke kreativt rundt prosjekter.

Fordi vi nå kan møtes fysisk og sparre ansikt til ansikt.

Fordi det er i samspillet mellom partene gullet ligger.

Fordi man ønsker at noen andre, som har det som levebrød, bistår deg med å holde oversikten, sparer deg for tid, og ikke minst sikrer kvalitet i planlegging og gjennomføring.

Og tro meg, du vil sitte med ansatte som føler seg sett, er inspirerte, og som får en ny giv til å prestere bra for deg. 

bottom of page